Awards of Students

2022

  1. Yongzi YU, Chen QUAN, Hengrui ZHONG, Liangyu QIN, and Yuting HUANG, Second Prize, The 19th Century Cup of Beijing Institute of Technology for Students’ Academic and Technology Work Competition, Beijing Institute of Technology, China, November 2022.
  2. Ruobing LI, Cheng ZHANG, Zechao LV, Yushi ZHU, Mengxuan HU, Han FENG, and Tianhao JIA, The 13th Challenge Cup Students’ Business Plan Competition, Silver Award (University Level), Beijing Institute of Technology, China, July 2022.
  3. Chenyang XU, Chen QUAN, Jiaxin PU, Xiling ZHENG, Yongzi YU, Liangyu QIN, Yongchen LIU, Zhouyi LI, Haoxuan WANG, and Hengrui ZHONG, The 13th Challenge Cup Students’ Business Plan Competition, Silver Award (University Level), Beijing Institute of Technology, China, July 2022.